تغییر در خصوصیات ریزساختاری بر خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی تاثیر می گذارد، از این رو، کنترل ریزساختار در حین جوشکاری با مقدار فریت پیشنهاد شده بسیار مهم است و باید عاری از فازهایی مثل نیتریدها، کاربیدها یا ترکیبات بین فلزی باشد

اتصال آلیاژهای دو فازی یک چالش است و این به دلیل رسوبات ترد زیاد و تغییرات متالورژیکی است. از طرف دیگر، شرایط جوشکاری نامناسب و نسبت فازی نامناسب آستنیت/فریت باعث می شود که به ترک خوردن انجمادی، خوردگی و انعطاف پذیری حساس شود

هنگامی که فولادهای زنگ نزن تحت دمای بالا (°C 850-400) برای زمان زیاد قرار می گیرند، رسوب کاربید کروم (6C23Cr) در امتداد مرزدانه ها  اتفاق می افتد.

گاهی حین انجماد جوش یا ریخته گری، ترک هایی در پایان انجماد ظاهر می شود که معمولا در خط مرکزی جوش فولادهای زنگ نزن آستنیتی تشکیل شده و به ترک خوردن گرم یا ترک خوردن انجمادی موسوم است.

در این مقاله، حالت انجماد، ترک خوردن گرم، نمودار شفلر، نمودار غلظت بر اساس نتایج مرکز تحقیقات جوشکاری (WRC) و دی لانگ همراه با تاثیر ناخالصی هایی مثل فسفر، گوگرد، نیتروژن و نایوبیوم بر ترک خوردن گرم بررسی شده است.

چالش های جوشکاری غیرمشابه اصولا به دلیل خواص متنوع مواد است که در نهایت بر خواص نهایی جوش تاثیر می گذارد.

بسیاری از سوپرآلیاژهای پایه نیکل جوش پذیری ضعیفی دارند. مقادیر نسبتا زیاد از آلومینیوم و تیتانیوم برای مکانیزم استحکام دهی مواد (تشکیل دهنده فاز γ́) است که مشکل جدی در فرایند اتصال دهی با روش های جوشکاری مرسوم است.

سوپرآلیاژها برای موتورهای توربین های گازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند. آن ها کیفیت فوق العاده ای در دماهای بسیار بالا ومحیط های خشن دارند و از این رو، برای صنایع هوایی و توربین های گازی بسیار مناسب هستند

مس و آلیاژهای آن با جوشکاری، لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم اتصال داده می شود

فرایندهای جوشکاری قوسی و جوشکاری گازی از مبانی اولیه جوشکاری ذوبی پیروی می کنند. در جوشکاری ذوبی، سطوح مجاور و مناطق مجاور فلزات پایه حرارت داده می شود که در نهایت باعث ذوب و تشکیل اتصال می شود.

هنگامی که اختلاف پتانسیل کافی در امتداد آن ها برقرار شود، الکترون ها از ترمینال منفی به ترمینال مثبت در مدار خارجی جاری می شوند. شار زیاد الکترون ها نهایتا قوس الکتریکی را می سازد که منبع اصلی حرارت است.

از روش های جوشکاری در صنعت ساخت موتورهای توربین گازی برای سوپرآلیاژهای کم آلیاژ، استحکام دهی محلول جامد و آلیاژهای با کسر حجمی کم از رسوبات به کار گرفته شده است.