در بسیاری از صنایع به موادی نیاز است که توانایی پایداری در دماهای بسیار پایین یا بسیار سرد را داشته باشند. مناطق قطب شمال و جنوب به راحتی به دمای زیر °C 40- می رسد. دماهای بسیار پایین تر با تجهیزات خاص در صنایع پتروشیمی و سردکنده ها قابل دستیابی است

صنایع جدید به دانش متالورژی وابسته هستند. تقریباً هر محصولی تحت تاثیر رفتار فلز و آلیاژ به کار گرفته شده در تولید آن است.

کاربیدها و نیتریدهای دیرگداز جزء مواد مفید با کاربردهای صنعتی متعدد هستند که ویژگی های منحصر به فرد زیادی دارند.

مهمترین خصوصیت قابل توجه و غیر قابل انتظار فولادهای زنگ نزن دو فازی استحکام تسلیم بالا است که تقریبا دو برابر فولادهای زنگ نزن آستنیتی است.

جدیدترین خانواده فولادهای زنگ نزن آلیاژهای دو فازی است. این آلیاژها فریت و آسیتنت در ساختارشان دارند که موجب بالاترین استحکام نسبت به هریک از فازها به تنهایی می شود

استلایت جزء آلیاژهای پایه کبالت است که شامل کاربیدهای مرکب در زمینه آلیاژ می باشد. آن ها مقاوم به سایش، کندگی و خوردگی هستند و خواص خود را تا دماهای زیاد حفظ می کنند.

آلیاژهای استلایت -بخش دوم: ترکیب شیمیایی و ریزساختار