مس و آلیاژهای آن-مقدمه

  copper

 مس و بسیاری از آلیاژهای آن ساختار کریستالی سطوح مرکزدار (FCC) دارند که موجب انعطاف پذیری و چکش خواری خوب می شود. مس در حالت خالص چگالی 3Mg/M دارد که در حدود سه برابر بیشتر از آلومینیوم است. هدایت الکتریکی و حرارتی مس کمی کمتر از نقره است، اما در حدود یک و نیم برابر بیشتر از آلومینیوم می باشد. مس و آلیاژهای آن هدایت الکتریکی و حرارتی، مقاومت به خوردگی، مقاومت سه یاش فلز-فلز و ظاهر زیبای خاصی دارند. بیشترین استفاده از مس به دلیل هدایت الکتریکی زیاد است. مس کاربرد گسترده ای در ساخت کنداکتورهای الکتریکی دارد. مس با هدایت الکتریکی استاندارد در دنیای مهندسی با نرخ %100 IACS (استاندارد مس جهانی تاب کاری شده) تعریف می-شود. هدایت الکتریکی همه مواد بر اساس استاندارد IACS مقایسه می شود. برخی از انواع مس خاص فراوری شده می توانند تا %102 IACS برسند. مس مقاوم به اکسیداسیون، آب نمکی و آب تازه، محلول های بازی و بسیاری از مواد شیمیایی معدنی است. این مقاومت به خوردگی خوب باعث می شود که آلیاژهای مس برای لوله کشی آب، شیرها، اتصالات، مبدل های حرارتی، تجهیزات شیمیایی و یاتاقان ها استفاده شود. مس با گوگرد و ترکیبات آمونیاک واکنش می دهد. محلول های هیدروکسید آمونیوم به مس و آلیاژهای آن به سرعت حمله می کند. رنگ جذاب، استحکام نسبتا خوب و شکل پذیری عالی باعث شده تا مس و آلیاژهای آن برای کاربردهای تزئینی مثل وسایل دکوری و سقف سازی مناسب باشد. مس و آلیاژهای آن با جوشکاری (Welding)، لحیم کاری سخت (Brazing) و لحیم-کاری نرم (Soldering) اتصال داده شود. در ادامه روش های اتصال دهی و کاربرد آن ها بیان می گردد. علاوه بر این، گروه های اصلی آلیاژهای مس، متالورژی و فراوری آن ها و تاثیر عناصر آلیاژی اصلی و فرعی بر خصوصیات اتصال ارایه می گردد.