محصولات آلومینایی

محصولات آلومینایی

فرایند های زینترینگ، پخت، سنتز و فرایند های حرارتی

محصولات متالوگرافی

محصولات متالوگرافی

تامین محصولات و مواد متالوگرافی

هانی کامب های سرامیکی

هانی کامب های سرامیکی

لانه زنبوری های سرامیکی


ایران بریزینگ، مرجع تخصصی بریزینگ ایران در راستای تسهیل امور شرکت ها، محققان و دانشجویان عزیز اقدام به ارائه خدمات تخصصی بریزینگ همچنین تامین مواد اولیه و محصولات تخصصی در زمینه بریزینگ و متالوگرافی نموده است که شما میتوانید برای استفاده از این خدمات با کارشناسان ما در ارتباط باشید


ارتباط با کارشناسان ایران بریزینگ