پک مانت سرد

پک مانت سرد

دو جزئی شفاف

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  
پک مانت سرد

پک مانت سرد

سه جزئی شفاف

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

قالب ژلاتینی مانت سرد

 

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  
مانت گرم سیاه

مانت گرم سیاه

 

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

مانت گرم شفاف

مانت گرم شفاف

(گرانول)

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

مانت گرم هادی سیاه

مخصوص میکروسکوپ الکترونی

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

نمد پولیش

(دستگاه پرتابل)

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

نمد پولیش

(دستگاه پرتابل Struers)

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

نمد پولیش پشت چسب دار

(DP-Nap,Net,Mol,Dur,Plan) Struers

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت  

نمد پولیش پشت چسب دار

نمد پولیش پشت چسب دار (پولیش نهایی)

 

ساخت  
تعداد در هربسته  
وزن  
قیمت