خوردگی

سه عامل اصلی در مطالعه خوردگی مورد نظر است: 1)امنیت، 2)جنبه­ های اقتصادی و 3)حفاظت. آسیب زودرس پل­ها یا ساختارها به دلیل خوردگی باعث صدمات انسانی و ضررهای زیادی می­شود. علاوه بر این، آسیب تجهیزات اجرائی می­تواند نتایج مخربی داشته باشد. در ادامه با خوردگی بیشتر آشنا شده و برای استفاده از خدمات ایران بریزینگ در زمینه خوردگی با کارشناسان ما در تماس باشید.