مواد اولیه و محصولات

مواد اولیه و محصولات

تامین مواد اولیه تخصصی و محصولات متالوگرافی

خدمات بریزینگ

خدمات بریزینگ

لحیم کاری سخت فلزات و سرامیک ها

مهندسی سطح

مهندسی سطح

سایش، خوردگی، پرداخت سطحی

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

مشاوره تخصصی بریزینگ، مهندسی سطح و عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

عملیات حرارتی

خدمات عملیات حرارتی تخصصی

خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی

ارائه خدمات آزمایشگاهی بریزینگ

 محصولات آلومینایی

محصولات آلومینایی

فرایند های زینترینگ، پخت، سنتز و فرایند های حرارتی

محصولات متالوگرافی

محصولات متالوگرافی

تامین محصولات و مواد متالوگرافی

هانی کامب های سرامیکی

هانی کامب های سرامیکی

لانه زنبوری های سرامیکی


ایران بریزینگ، مرجع تخصصی بریزینگ ایران در راستای تسهیل امور شرکت ها، محققان و دانشجویان عزیز اقدام به ارائه خدمات تخصصی بریزینگ همچنین تامین مواد اولیه و محصولات تخصصی در زمینه بریزینگ و متالوگرافی نموده است که شما میتوانید برای استفاده از این خدمات با کارشناسان ما در ارتباط باشید


ارتباط با کارشناسان ایران بریزینگ