اتصال دهی یک فرایند مورد استفاده برای اتصال دو یا چند قطعه مجزا از مواد است که در کنار یکدیگر یک قطعه پیوسته و یکپارچه را می سازند. 

 کوره های خلا (Vacuum Furnace)در طرح ها و اندازه های مختلف در دسترس هستند و بر اساس سفارش مشتری و استانداردهای خاص ساخته می شوند. آن ها برای فراوری و برآوردن نیازهای مخاص در زمینه های متالورژی، زیست فناوری، برق و الکترونیک و ... استفاده می شوند.

 در لحیم کاری سخت و نرم از یک فلز پُرکننده مذاب برای تَر کردن سطوح مجاور اتصال، با یا بدون استفاده از عامل فلاکس، استفاده می شود که نتیجه آن تشکیل اتصال متالورژیکی بین فلز پُرکننده و قطعات پایه است.

در اتصالات چسبی از یک ماده پلیمری استفاده می شود که معمولا شامل افزودنی های مختلف برای چسباندن قطعات در کنار یکدیگر است.