مبانی و روش های اتصال دهی سرامیک ها

اتصال دهی یک فرایند مورد استفاده برای اتصال دو یا چند قطعه مجزا از مواد است که در کنار یکدیگر یک قطعه پیوسته و یکپارچه را می سازند. 

 کوره های خلا (Vacuum Furnace)در طرح ها و اندازه های مختلف در دسترس هستند و بر اساس سفارش مشتری و استانداردهای خاص ساخته می شوند. آن ها برای فراوری و برآوردن نیازهای مخاص در زمینه های متالورژی، زیست فناوری، برق و الکترونیک و ... استفاده می شوند.